skip to content

Vážení zákazníci,

s radostí Vám oznamujeme, že 4.4.2011 v 18:00 bude spuštěn projekt, jehož hlavním cílem je upgrade našeho systému MS Exchange z verze 2007 na verzi 2010.

Nová verze přinese především:

  • lepší architekturu a s tím spojenou vyšší bezpečnost,
  • lepší dostupnost: např. webový přístup Outlook Web Access nově funguje nejen v prohlížeči MS Internet Explorer, ale i v ostatních prohlížečích (Mozilla Firefox, Google Chrome),

Změna by se Vás měla dotknout jen minimálně, nicméně takto zásadní zásah do architektury řešení může potenciálně vyvolat i drobné vypadky. Pokud byste měli jakékoliv potíže s našimi službami, neváhejte kontaktovat naši technickou podporu, která Vám v období migrace bude k dispozici bezplatně každý den mezi 6:00-22:00.

Migrace se bude skládat ze 2 kroků:

  1. Změna přístupů ke schránkám - týká se přístupu pomocí MS Outlook, webového rozhraní Outlook Web Access (nově Outlook Web App), ActiveSync a pomocí protokolů IMAP/POP3 (např. prostřednictvím programu Thunderbird). Změna proběhne v pondělí 4.4.2011. Bližší informace zde

  2. Vlastní přesun jednotlivých schránek - o konkrétních termínech přesunu Vás budeme individuálně informovat ve zvláštním mailu. Bližší informace získáte zde

Migrace neovlivní přístupy ze zařízení BlackBerry, pouze při kroku 2 může dojít k dočasnému zpoždění při odesílání a přijímání mailů ze zařízení BlackBerry.

 

V případě problémů neváhejte kontaktovat naši technickou podporu, která Vám v období migrace bude bezplatně k dispozici každý den od 6:00 do 22:00

English version