skip to content

V rámci kontinuálního zlepšování našich služeb jsme zohlednili časté požadavky našich uživatelů a zahájili přechod na elektronickou fakturaci. První elektronické faktury budou generovány k 1.1.2011. Pokud si přejete, aby Vám byly doručovány na jinou e-mailovou adresu, než na tu, kterou máte uvedenou jako kontaktní u naši společnosti, dejte nám prosím vědět.

K veškerým fakturám budete mít samozřejmě přístup prostřednictvím administračního rozhraní, kde je možné ověřit i to, zda je faktura v našem účetním systému vedena jako uhrazená či nikoliv. Nemáte-li ještě zřízen přístup do administrace, neváhejte o něj požádat, přes náš kontaktní formulář.

Na stejnou adresu jako faktury Vám budou zasílány i upomínky v případě, že byste nestihli uhradit fakturu včas. Účty, k nimž budou evidovány pohledávky déle než 14 dnů po splatnosti, mohou být pozastaveny.

Věříme, že přechod na elektronickou fakturaci oceníte stejně jako ostatní vylepšení, jež jsme po změně majetkové struktury naší společnosti provedli, a těšíme se na další spolupráci.