skip to content

AvalancheNet Economy FAQ - nejčastější otázky a odpovědi ke službě AvalancheNet Economy

Je služba AvalancheNet Economy provozována na platfromě MS Exchange? Je služba AvalancheNet Economy provozována na platformě MS Exchange?
Přes jaké kanály lze využívat službu AvalancheNet Economy? Přes jaké kanály lze využívat službu AvalancheNet Economy?
Mohu sdílet informace o schůzkách, úkolech a kontaktech s ostatními kolegy? Mohu sdílet informace o schůzkách, úkolech a kontaktech s ostatními kolegy?
Přes jaké kanály lze využívat službu AvalancheNet Economy? Mohu zjistit, zda je kolega dostupný pro schůzku?


Je služba AvalancheNet Economy provozována na platfromě MS Exchange? Je služba AvalancheNet Economy provozována na platfromě MS Exchange?

Nikoliv, služba AvalancheNet Economy je provozována na platformě InChange, která se nijak výrazně neliší od platformy MS Exchange a byla vyvinuta tak, aby splňovala co nejvíce požadavků našich zákazíků.


Přes jaké kanály lze využívat službu AvalancheNet Economy? Přes jaké kanály lze využívat službu AvalancheNet Economy?

  • Web - služba má webové rozhraní, které se podobá desktopovému např. tím, že lze využívat přesouvání e-mailů do složek metodou drag&drop nebo používat pravé tlačítko k vyvolání kontextového menu apod.
  • Desktop - pro přístup k e-mailům z desktopu Vašeho počítače lze využít jakýkoliv e-mailový program podporující protokoly IMAP nebo POP3, jakými jsou např. MS Outlook nebo Mozilla Thunderbird.
  • Mobilní zařízení - e-maily můžete mít neustále ve svém mobilu nebo PDA připojením ke schránce pomocí protokolu IMAP. Většina moderních telefonů taktéž podporuje synchronizaci schůzek, kalendářů a kontaktů pomocí technologie SyncML, a tak můžete mít celou kancelář ve svém mobilním zařízení.

Mohu sdílet informace o schůzkách, úkolech a kontaktech s ostatními kolegy? Mohu sdílet informace o schůzkách, úkolech a kontaktech s ostatními kolegy?

Ano, služba AvalancheNet Economy podporuje sdílení těchto informací v rámci svého webového rozhraní.


Mohu zjistit, zda je kolega dostupný pro schůzku. Mohu zjistit, zda je kolega dostupný pro schůzku?

Ano, služba AvalancheNet Economy podporuje vyhledání volného času kolegy.